Terug naar portfolio

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een internationaal ingenieurs-, advies- en projectmanagementbureau dat zich richt op het verbeteren van de samenleving en leefomgeving. Royal HaskoningDHV richt zich hierbij op een grote verscheidenheid aan markten. In hoofdlijnen worden diensten geleverd op het gebied van water, transport en industrie.

De afdeling Service, Beheer en Onderhoud van Mossink gaat een inspectie uitvoeren aan de elektrische installaties van deze klant. De inspectie wordt uitgevoerd conform de NEN 3140. Het doel van een inspectie is het voorkomen van ongevallen, calamiteiten en claims als gevolg van onveilige installaties. Daarnaast draagt de inspectie bij aan het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Thermografisch onderzoek maakt deel uit van deze inspectie.
Na afloop zal Royal HaskoningDHV een rapportage ontvangen met de bevindingen en aanbevelingen.