Terug naar portfolio

Certificaat SCIOS scope 10

certificaat SCIOS scope 10

In december 2020 heeft Mossink elektrotechniek het certificaat SCIOS scope 10 behaald. Het certificaat SCIOS scope 10 betekent dat Mossink voldoet aan de eisen voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Hiermee mag Mossink voor verzekeraars en andere bedrijven inspecties uitvoeren. Dit is een inspectie voor bijvoorbeeld een inboedelverzekering.

Inspectie

Brand is een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. Wanneer Mossink een inspectie uitvoert zal er gekeken worden naar de risico’s van het elektrisch materieel wat mogelijk tot brand kan leiden. Zo wordt er gekeken naar defecten en punten die niet veilig zijn in een bedrijf, door middel van visuele waarnemingen, metingen en beproevingen. 

Wanneer de inspectie is afgerond zal er een rapport worden opgesteld met de mogelijke verbeterpunten en krijgt het bedrijf, indien goedgekeurd, een certificaat van SCIOS. Op deze manier is het geïnspecteerde bedrijf goedgekeurd en mocht er iets misgaan, verzekerd. De verbeterpunten die tijdens de inspectie worden aangetroffen kunnen door Mossink verholpen worden. Nadat deze punten zijn verholpen krijgt het bedrijf een nieuw rapport met een goedgekeurde verklaring.

Ontwikkeling Scope 10 

Normaliter verwezen verzekeraars voornamelijk naar de NEN3140 en NEN1010 voor wat betreft de veiligheid van elektrotechnische installaties. Deze normen hebben voornamelijk te maken met elektrocutie en persoonlijke veiligheid. Mossink is ook Scope 8 gecertificeerd die zich toespitst op deze onderwerpen. Scope 10 belicht het brandrisico maximaal en vult voornoemde normen aan qua brandveiligheid. Meer over deze certificeringen kunt u op de SCIOS website vinden.

Bij Mossink is het ook mogelijk om een aanbieding te ontvangen die beiden inspecties combineert, u ontvangt dus een aanbieding voor een ‘combi’ inspectie scope 8 en 10, welke voordeliger is dan wanneer u beide inspecties apart zou laten uitvoeren. Klik hier om alle certificeringen te bekijken.

Heeft u nog vragen of wilt u graag een offerte ontvangen neemt u dan contact met ons op! Klik hier voor contact.