Inspecties - Mossink Elektrotechniek

Kwaliteitsbehoud en veiligheid door tijdige controles

Keuring elektrische installaties

Voldoet uw bedrijf optimaal aan alle veiligheidsnormen die de wet milieubeheer, Arbowet of de (brand)verzekering stelt?

Mossink Inspecties is gecertificeerd volgens de Criteria van Toezicht en voert de noodzakelijke en vaak verplichte periodieke controles voor u uit. Wij inspecteren alle elektrische installaties, elektrische gereedschappen en machines. Alle keuringen die worden uitgevoerd door Mossink Inspecties voldoen aan de wettelijke eisen en zijn ISO-, VCA- en ARBO- goedgekeurd.
Wij kunnen bovendien samen met u de administratie inzake keuringen opzetten en/of compleet beheren. Wij werken volgens de volgende normen:

  • NEN-EN 50110-1 Bedrijfsvoering van elektrische installaties
  • NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning
  • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
  • NEN-EN-IEC 60204-1 Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines
  • NEN-EN-IEC 61439  Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

Werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving, klanten of bezoekers moeten zonder risico uw winkel of bedrijfspand kunnen betreden en scholen dienen een veilige leeromgeving te zijn uw leerlingen.

Regelmatige inspecties van elektrische installaties en de keuring van elektrisch gereedschap en machines voorkomen dat veroudering en slijtage een gevaar voor de veiligheid oplevert.