Klachtenprocedure - Mossink elektrotechniek

Doel: Meten van onze kwaliteit en het verbeteren van onze dienstverlening.

  1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk, per e-mail of d.m.v ons klachtenformulier op onze website indienen. Beschrijf deze kort en bondig.

U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging (uitgezonderd tijdens de bedrijfssluiting).

  1. Uw klacht wordt in behandeling genomen.

De klacht wordt in behandeling genomen door de kwaliteitsmanager, die (indien noodzakelijk) voor een toelichting contact met u op zal nemen. De klacht wordt geregistreerd en de betreffende leidinggevende neemt deze in behandeling. Gaat het om een algemene klacht of een afdeling overschrijdende klacht, dan wordt deze behandelt door de kwaliteitsmanager.

  1. Oplossing/uitspraak

Op grond van de verzamelde informatie wordt gekeken of de klacht gegrond is. Als het een gegronde klacht betreft, dan neemt de behandelaar schriftelijk of per e-mail contact met u op en wordt aangegeven welke verbeteracties we zullen nemen.

Als het een ongegronde of deels gegronde klacht betreft, dan motiveren we onze uitspraak.

Wij streven ernaar om binnen 2 maanden na het indienen van de klacht, e.e.a. te hebben afgehandeld.

Als u niet tevreden bent over onze oplossing verwijzen we u naar onze algemene leveringsvoorwaarden . Deze zijn te downloaden van onze website.

klacht/compliment indienen