Noodverlichting - Mossink Elektrotechniek

Noodverlichting

Voor een gedegen ontruimingsplan maken wij een analyse van de mobiliteit in het pand. Met name in gebouwen waar veel mensen verblijven, is het van belang dat vluchtroutes goed zijn aangegeven en altijd vrije doorgang hebben. Noodverlichting is daarbij cruciaal.