Scope 10 inspectie - Mossink elektrotechniek

SCIOS Scope 10 inspectie

Eén op de 3 branden ontstaat door een defect in de elektra. Hierdoor stellen steeds meer schadeverzekeraars een Scope 10 inspectie verplicht. Mossink Inspecties voert de keuring van uw elektrische installaties uit en bekijkt wat er nodig is om aan de eisen van de verzekeraar te voldoen. Met het rapport toont u aan dat u al het mogelijke hebt gedaan om de veiligheid van uw medewerkers en materieel te waarborgen en dat u de kansen op brand en persoonlijke ongevallen tot een minimum heeft beperkt.

Thermografie

Een onderdeel van de scope 10 inspectie is een thermografisch onderzoek. Een thermografische inspectie is bedoeld om in een vroeg stadium gebreken aan elektrische verbindingen te signaleren. Met een infraroodcamera worden kwetsbare punten in uw elektrische installaties aan het licht gebracht. Met de resultaten van het thermogram kunt u gericht maatregelen nemen om schade, brand en uitval van installaties te voorkomen.