Thermografie - Mossink Elektrotechniek

Thermografische inspectie

Een thermografische inspectie is bedoeld om in een vroeg stadium gebreken aan elektrische verbindingen te signaleren. Met een infraroodcamera worden kwetsbare punten in uw elektrische installaties aan het licht gebracht. Mossink Inspecties voert periodieke thermografische inspecties uit. Met de resultaten van het thermogram kunt u gericht maatregelen nemen om schade, brand en uitval van installaties te voorkomen.

Thermografische inspectie en verzekering

Steeds meer schadeverzekeraars stellen een thermografische inspectie verplicht. Mossink Inspecties voert de keuring van uw elektrische installaties uit en bekijkt wat er nodig is om aan de eisen van de verzekeraar te voldoen. Een periodieke thermografische keuring hoort daar ook bij. Met het rapport toont u aan dat u al het mogelijke hebt gedaan om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen en dat u de kansen op brand en persoonlijke ongevallen tot een minimum heeft beperk