Scope 8 inspectie - Mossink elektrotechniek

SCIOS Scope 8 inspectie

Bij een ongeval wilt u graag de schade vergoed krijgen. De verzekeringsmaatschappij wil alleen aanvaardbare risico’s verzekeren. Wanneer uw werkomgeving  niet in orde is en de risico’s in de ogen van de verzekeringsmaatschappij te groot zijn, kan men u als klant weigeren. Of u kunt zich alleen laten verzekeren tegen een hogere premie. Mossink Inspecties bekijkt samen met u wat er binnen uw bedrijf nodig is om aan de eisen van de verzekeraar te voldoen. Een scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie.

Rapportage

Mossink elektrotechniek beschikt over het SCIOS Scope 8 certificaat, voor het uitvoeren van periodieke veiligheidsinspecties aan elektrische installaties conform de NEN3140 norm. Na elke inspectie ontvangt u een rapport waarin onze bevindingen worden omschreven. Het is aan u om opvolging te geven aan deze bevindingen en indien gewenst denken wij graag met u mee over oplossingen van eventuele geconstateerde gebreken.