Keuring elektrische arbeidsmiddelen - Mossink elektrotechniek

Keuring elektrische arbeidsmiddelen

Volgens de huidige Arbowet en regelgeving bent u als werkgever verplicht om alle machines, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen regelmatig te onderwerpen aan een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Mossink Inspecties biedt u deskundig advies en begeleiding bij het naleven van de Arbowet. Wij controleren nieuw aangeschafte elektrische gereedschappen, machines en installaties en voeren vervolgens de periodieke inspecties uit conform de NEN3140. Zo bent u altijd verzekerd van een veilige werkomgeving die voldoet aan de eisen van de Arbowet.