Arbowet - Mossink Elektrotechniek

Arbowet , RI&E

Volgens de huidige Arbowet en regelgeving bent u als werkgever verplicht om alle machines, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen regelmatig te onderwerpen aan een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Mossink Inspecties biedt u deskundig advies en begeleiding bij het naleven van de Arbowet. Wij controleren nieuw aangeschafte elektrische gereedschappen, machines en installaties en voeren vervolgens de periodieke inspecties uit. Zo bent u altijd verzekerd van een veilige werkomgeving die voldoet aan de eisen van de Arbowet.